darci Page 1

Tiskové prohlášení 11/2019

Smutný osud našeho Matěje je veřejně známý. Matěj byl v roce 2010 po operaci krčních mandlí ve FN Brno reoperován, následně zůstal ve stavu vigilního kómatu.

Již téměř 10 let se o něj staráme doma a podařilo se nám najít dlouhodobě udržitelný systém péče, který je však ve všech ohledech velmi křehký a extrémně náročný, protože nahrazuje dlouhodobou nákladnou intenzivní péči v nemocnici a zaručuje mu důstojný život.

V průběhu uplynulých 10 let jsme, bylo-li to třeba, měli opakovaně možnost Matěje umístit na ARO nebo JIP ve FN Brno i do několika jiných zařízení. Vždy šlo výlučně o zařízení zdravotnická, protože péče o Matěje vyžaduje trvalý zdravotnický dohled. Možnosti umístění do jiných zdravotnických zařízení jsme postupně ztratili a zůstala tak jen možnost hospitalizace ve FN Brno.

Po 7 letech od události a 5 letech skončil i soud s nemocnicí. Dal nám za pravdu a nepravomocně uložil FN Brno vyplatit za způsobenou újmu odškodné. Následně jsme se s FN Brno mimosoudně dohodli na vyřešení sporu. Nebylo však nikdy řešeno, co dělat v případě, že se o Matěje nebudeme moci krátkodobě postarat, a to z důvodu Matějova zdravotního stavu, dostupnosti zdravotnického personálu a v neposlední řadě i z důvodu zdravotního problému a vyčerpání nás rodičů.

Matějova maminka má v horizontu několika dní podstoupit lékařský zákrok, po kterém nebude moci po nějakou dobu o Matěje pečovat a poslední zdravotnické zařízení, které je schopno Matějovi péči poskytnout (FN Brno), se již odmítá o Matěje, po relativně krátkou dobu několika týdnů, postarat. Zdůrazňujeme, že Matějovi nemůže být poskytována sociální péče, potřebuje péči zdravotnickou.

Řešili jsme 3 měsíce předem (!) tuto záležitost s FN Brno na všech úrovních. Byli jsme ujišťováni, že postoj FN Brno byl v minulosti vždy vstřícný a že takový zůstane i nadále. To se však nestalo.

Odstupující ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA nám však ve finále napsal, že nebudou suplovat domácí péči, a to ani v případě, že se o Matěje nebudeme moci postarat. Vzhledem k informaci, kterou víme z médií, že údajně pan ředitel odstupuje proto, aby se mohl věnovat rodině a současně mohl kandidovat do Senátu, kde chce řešit téma zdravotnictví, je tento jeho postoj velmi zarážející a pro české zdravotnictví i pro nás osobně je to velmi smutná zpráva.

Hrozí zde zdravotní újma buďto Matěje nebo Matějovy maminky, můžeme si vybrat jedno ze dvou špatných řešení. Rádi bychom proto vyvolali veřejnou diskuzi na toto téma, kdy evidentně systém zdravotnictví s takovouto situací vůbec nepočítá. Dříve nebo později se může týkat každého z nás, protože kdokoliv a kdykoliv se může, bez svého přispění, velmi rychle stát pečujícím nebo opečovávaným .....

 

Rodiče Matýska, Vítek & Marcela Brno 20.11.2019